Studentskékarty.cz

Tvořím

Nástroje,

které fungují

Autoři (sada karet)

Sada karet Autoři obsahuje 120 karet se jmény na jedné straně, literárním směrem a pár díly daného autora na straně druhé. Je nejkomplexnější ve své struktuře – snažila jsem se vymyslet co nejvíc vizuálních pomůcek, které by ti při učení mohly pomoct. 

Už jen samotné barevné rozlišení jednotlivých karet – Cermat totiž všechny potřebné autory rozdělil do šesti kategorií, a to na:

  • světovou literaturu do konce 18. století
  • českou literaturu do konce 18. století
  • světovou literaturu 19. století
  • českou literaturu 19. století
  • světovou literaturu 20. století
  • českou literaturu 20. století

 

Díky tomu se do učení zapojí tvá pravá mozková hemisféra, která si barvu spojí s daným autorem a lépe tím identifikuješ dobu jeho tvorby. 

Více se dozvíš na mém eshopu.

Žánry (sada karet)

Čeká tě maturitní zkouška z českého jazyka nebo si jen chceš zopakovat literární žánry pro Vaši lepší orientaci? Tato sada kartiček obsahuje 26 literárních žánrů, které Cermat požaduje po maturantech k didaktickým testům či ústní zkoušce z českého jazyka.

Karty jsou barevně rozlišeny podle toho, jakého literárního druhu je daný žánr. Jedná se o tyto čtyři typy žánrů:

  • oranžová – epické žánry
  • žlutá – lyrické žánry
  • zelená – lyricko-epické žánry
  • modrá – žánry dramatu

 

Zároveň je každý typ obohacen symbolem, který Vám má lépe přiblížit, o jaký žánr se jedná. Legendu těchto symbolů naleznete na první kartičce v celé sadě.

Celá sada je v deskách se snadno rozebíratelným kroužkem, proto si můžete libovolný počet karet přidat, nebo naopak zase odebrat.

Směry (sada karet)

Čeká tě maturitní zkouška z českého jazyka nebo si jen chcete ověřit své znalosti z české i celosvětové literatury? Tato sada kartiček obsahuje všechny literární směry od nejstarších literárních památek až po 20. století. Je vytvořena na základě katalogu požadavků od Cermatu, proto máte jistotu, že v ní najdeš vše, co po tobě bude na jaře škola při maturitních zkouškách chtít. 

Ke každému směru máš zároveň jednu prázdnou kartičku, kterou můžeš využít na další poznámky.

Celá sada je v deskách se snadno rozebíratelným kroužkem, proto si můžeš libovolný počet karet přidat, nebo naopak zase odebrat.

Nejčastěji kladené otázky

Při tvorbě jsem se řídila katalogem požadavků, které má na svých oficiálních stránkách přímo Cermat, veškeré zpracované pojmy jsou z něj.

Díky barevnému rozdělení a symbolům si tvoje mysl snadněji jednotlivá jména a pojmy zapamatuje a ty tak nebudeš mít problém s vybavením si těchto informací u samotné maturity.

Ano, každá sada automaticky obsahuje desky a otevíratelný kroužek. Díky tomuto systému můžeš velmi snadnopřidávat a odebírat aktuálně studovanou látku a nemusíš tahat sebou vše.

Sady jsou koncipovány jako kapesní kartičky, které s sebou můžeš kdekoliv nosit a opakovat si – například cestou v autobuse do školy. Ke každé sadě dostaneš desky s kroužkem, takže máš karty hezky při sobě a neztratíš je.

Na přední straně každé karty máš vedle jména mnou nakreslený symbol, který má znázorňovat konkrétnější literární směr, do kterého autor patřil – např. obrázek hradu představuje středověk, modlící se ruce baroko atd. To Ti opět pomůže ke snadnější identifikaci směru, ve kterém autor psal.

Posledním grafickým prvkem jsou malé symboly u jednotlivých názvů děl daného autora. Jsou tři – mají totiž představovat literární druhy, tedy lyriku, epiku a drama. Tato drobná pomůcka Ti pomůže při aspoň přibližném určení, zda je dané dílo divadelní hrou, poezií či příběhem.

Objevuj základní výhody

Ať už jsi student střední školy, kterého čeká maturita, nebo rodič, který chce svému dítěti ulehčit přípravu, moje kartičky jsou přesně něco, co hledáš.

Vybavuji si několik hodin, které jsem v maturitním ročníku strávila vypracováváním jmen a pojmů, které po nás Cermat požadoval k didaktickým testům.

Vždy, když mi nějaká látka/téma/slovíčka dělaly problém, vyhovoval mi nejvíce systém tzv. flashcards – malé kapesní kartičky, snadno přenosné v batohu, které měly z jedné strany napsaný pojem a z druhé jeho vysvětlení. Je pravda, že na tento systém existuje spousta aplikací v mobilu, ale má zkušenost je, že analogový systém mi pomohl k mnohem lepším výsledkům.

Informace dle Cermatu

Karty i další nástroje jsou zpracované s ohledem právě na požadavky Cermatu.

Barvy a symboly pro lepší orientaci

Karty jsou barevně rozdělené dle konkrétních oblastí. Díky tomu a tvé pravé mozkové hemisféře si mnohem lépe zapamatuješ to důležité.

Jednoduše efektivní a v kapse

Jsou kapesní, vejdou se i do džín. Dá se do nich dopisovat a pracuje se s nimi líp, než s mobilem.

Šetří oči a rozvíjí paměť

Tvoje oči ti za oddech od digitálu taky poděkují. Navíc kreativní zpracování lépe funguje dohromady s pamětí, kterou rozvíjí a inspiruje